معرفی کانال تلگرام

معرفی کانال تلگرام | ثبت کانال تلگرام | خرید و فروش کانال | قیمت کانال | آیدی رند تلگرام | آموزش تلگرام | کسب درآمد از تلگرام

فروش کانال

معرفی ویژه کانال

کانال های ویژه

لینک های کوتاه شده

مدیران همکار با ما

کانال های آگهی شده

محاسبه قیمت کانال تلگرام

نحوه محاسبه و قیمت گذاری کانال تلگرام

شاید شما هم کانال تلگرام داشته باشید و بخواهید آن را بفروشید، اما ندانید که چه قیمتی برای کانال تلگرام خودتان در نظر بگیرید. اگر می‌خواهید بدانید ارزش کانال تلگرام شما چقدر است، این مطلب را تا انتها بخوانید.

توجه: روشی که در این مطلب برای قیمت گذاری کانال تلگرام پیشنهاد شده است، پیشنهاد وب سایت تلگ است و بر اساس شواهد و تجربیات متعدد به دست آمده است. بدیهی است که ادمینهای کانالهای تلگرام می‌توانند قیمتهای متفاوتی برای کانال خود در نظر بگیرند.

در قیمت گذاری کانالهای تلگرام ابتدا باید به موضوع کانال توجه کرد. موضوع کانالهای تلگرام را به دو دسته کلی عمومی و تخصصی تقسیم بندی می‌شوند. کانالهای تخصصی به نسبت کانالهای عمومی گرانتر هستند. کانالهای عمومی مثل کانالهای جک، ویدیو، موسیقی، تصویر، اپلیکیشن و … . کانالهای تخصصی مانند کانالهای مدیریت، هنر، مهندسی، پزشکی، گردشگری و …
قیمت گذاری کانالهای عمومی

قیمت کانال تلگرام

متغییرهای زیر را در نظر بگیرید:

V=میانگین تعداد ویوی مطالبی که از زمان ارسال آنها ۲۴ ساعت گذشته است

M=تعداد کل اعضای کانال

P=قیمت کل بر حسب تومان

P = (V * 100,000) + ((M-V) * 30,000)

مثال: اگر یک کانال تفریحی، ۳۰۰ هزار (۳۰۰کا) عضو داشته باشد و متوسط ویوی مطالب آن در ۲۴ ساعت گذشته ۸۰ کا باشد، قیمت این کانال طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

P= (80 * 100,000) +((300 – ۸۰) * ۳۰,۰۰۰) = ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت گذاری کانالهای تخصصی

V=میانگین تعداد ویوی مطالبی که از زمان ارسال آنها ۲۴ ساعت گذشته است

M=تعداد کل اعضای کانال

P=قیمت کل بر حسب تومان

P = (V * 150,000) + ((M-V) * 30,000)

قیمت کانال تلگرام نحوه محاسبه قیمت کانال

مثال: اگر یک کانال تخصصی، ۳۰۰ هزار (۳۰۰کا) عضو داشته باشد و متوسط ویوی مطالب آن در ۲۴ ساعت گذشته ۸۰ کا باشد، قیمت این کانال طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

P= (80 * 150,000) +((300 – ۸۰) * ۳۰,۰۰۰) = ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

افزایش بازدید کانال تلگرام

در این فرمول با افزایش ویوی مطالب خود (افزایش بازدید) کانال از ارزش بیشتری برخوردار بوده و تعداد کاربران آن از اولویت کمتری نسبت به بازدید کانال برخوردار هستند !

برای این منظور میتوانید مقاله ی آموزش افزایش بازدید کانال های تلگرام را بخوانید >>

, , , , , , , , , , , ,

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :