لینک کوتاه تلگرام | لینک ویژه

کوتاه کننده لینک تلگرام | لینک کوتاه تلگرام با پسوند دلخواه | کوتاه کننده لینک گروه تلگرام

لینک کانال یا گروه خود را با پسوند دلخواه کوتاه کنید

# در هر جا که باشید لینک کانال یا گروه خود را بخاطر داشته باشید

نمونه پایین را ببینید :

https://t.me/joinchat/AAAA3f4_5fh.... = Teleg.me/Funny

 5.000 تومان هزینه آدرس ویژه