معرفی کانال تلگرام

معرفی کانال تلگرام | ثبت کانال تلگرام در گوگل | معرفی کانال در سایت | ثبت رایگان کانال تلگرام | معرفی لینک کانال تلگرام

کانال خود را بصورتِ ویژه معرفی کنید !

کاربرانی که از طریق معرفی در سطح اینترنت جذب خواهید کرد بسیار وفادار تر نسبت به کانال شما خواهند بود !

# کانال شما در صفحه اول سایت و در معرض دید هزاران کاربر روزانه قرار خواهد گرفت

اولویت نمایش کانال های ویژه در تمامی صفحات همواره بیشتر از سایر کانال های عادی میباشد

با پرداخت مبلغ جزیی کانال خود را بصورت دائمی در تمامی صفحات سایت معرفی و تبلیغ کنید !

 9.000 تومان هزینه معرفی ویژه