کانال طنز و سرگرمی خواجه جک

تعداد اعضا : +450 هزار نفر | کانال جک و سرگرمی

  کانال تفریحی تلگرام کانال خفن تلگرام

  کانال طنز و سرگرمی خواجه جک

  آیدی : Khajejoke@

  مخاطب : خانوادگی

  رنج سنی : تمامی افراد

  تعداد اعضا : ۴5۰ هزار نفر

  بازدید ۲۴ ساعت : ۳۵۰ هزار نفر

  محبوبیت : محبوبیت بسیار بالا و جزء معدود کانال های پر بازدید تلگرام

  بپیوندید +